Porodnická péče

  V pravidelných intervalech

 • Sběr anamnestických údajů a určení míry rizika.

 • Zevní vyšetření těhotné pacientky s určením hmotnosti a krevního tlaku.

 • Chemická analýza moči.

 • Dle zvážení lékaře bimanuální vaginální vyšetření se stanovením Cervix score, tedy zralosti děložního hrdla.

 • Detekce známek vitality plodu.

 • Zajištění screeningových vyšetření v I., II., III. trimestru.

 • Provedení OGTT – Orálního glukózového toleračního testu v laboratoři Aesculab v budově polikliniky.

 • Krevní odběry v I. a III. trimestru.

 • CTG od 34. týdne gravidity.

  Nad rámec zdravotního pojištění

 • Ultrazvukové vyšetření ve 25 týdnu gravidity ke stanovení míry rizika předčasného porodu.

 • Ultrazvukové vyšetření při každé návštěvě s provedením biometrie plodu.

 • Sdělení pohlaví plodu.